Emission 2022

Aktieteckning i IFK Mariehamn AB

Styrelsen har på basis av bolagsstämman givet bemyndigande den 11.4.2022 beslutat att verkställa en emission till nuvarande aktieägare i enlighet med företrädesrätten.

Emissionsvillkor 

Teckningsrätten är högst en ny aktie per aktie som aktieägaren äger och teckningspriset är 50 euro per aktie.

Teckningstiden löper mellan 11.4.2022 – 15.5.2022 och aktierna ska vara betalda senast 29.5.2022.

Teckningspriset betalas in till IFK Mariehamn Ab:s konto: FI73 6601 0001 0492 53.

I meddelandefältet i betalningen ska skrivas ”AKTIETECKNING I IFK MARIEHAMN AB – VI TECKNAR (ANTAL) AKTIER”

KVITTO PÅ INBETALT TECKNINGSPRIS SKICKAS SOM SKANNAD KOPIA TILL

Per-Ingmar Berglund, kansliansvarig

E-post: per-ingmar.berglund@ifkmariehamn.com