Årets Respect-pris

Före gårdagens match mot KuPS utdelades årets Respect-pris från Veikkaus ut. I år gick priset till Christer Björkman som fick priset med följande motivering:

"Det enklaste vore att slå fast att Christer Björkman är mannen som vet hur en maskin ska smörjas och hästkrafterna plockas fram. Men det vore för simpelt även om stora motorer är hemmaplan för maskinmästare Björkman. Minst lika mycket hemma är omklädningsrummen på Wiklöf Holding Arena där han styr och ställer och ser till att förutsättningarna är lika för alla när matchen börjar. Christer Björkman är IFK:aren som förstått vikten av att alla är lika viktiga när man ska skapa framgång eller starta maskiner. Varje länk är betydelsefull för att ett lag ska fungera eller en ankarkätting ska hålla."

Priset är förutom äran och ett diplom även ett penningpris på 500€ från Veikkaus som Christer valde att donera till "100 års jubilerande IFK Mariehamn".

På bilden ser du pristagaren till höger och prisutdelare Peter Mattsson till vänster.