Bolagstämma

Välkommen på bolagsstämma 26 mars klockan 18.00 på Wiklöf Holding Arena.