Bytesperioden i Agent 2015 skjuts fram ett dygn

På grund av problem med uppdateringen av IFK-RoPS skjuts bytesperioden fram ett dygn och börjar istället onsdag 29 juli kl 00.01 och pågår till lördag 1 augusti kl 24.00.

Uppdateringen som gjordes i dag på morgonen innehåller fel angående IS-stjärnorna och kommer att korrigeras under morgondagen.