Emission IFK Mariehamn Ab

Verkställande av emission

Styrelsen konstaterade att bolagsstämman godkänt förslaget till emission och emissionsbemyndigande.

Emission

Styrelsen beslöt att verkställa en aktieemission till bolagets aktieägare i enlighet med företrädesrätten.

Emissionsvillkor

I emissionen till nuvarande aktieägare gäller följande villkor:

1. I emissionen emitteras högst 18 441 nya aktier.

2. Teckningsrätten är högst en ny aktie per aktie som aktieägaren äger.

3. Teckningspriset är 50 euro per aktie.

4. Teckningstiden löper mellan 31.3.2019 – 31.5.2019.

5. Aktierna ska vara betalda senast 15.6.2019.

6. Teckningspriset betalas in till IFK Mariehamn Ab:s konto: FI73 6601 0001 0492 53.

7. Aktieteckningen sker så genom att aktieägarna betalar in teckningspriset till angivet konto. Därefter tar de med sig kvitto på betalning samt identitetsbevis till IFK Mariehamn Ab:s kansli där de skriver på en teckningslista, varvid aktieteckningen blir noterad.

I meddelandefältet i betalningen ska skrivas ”AKTIETECKNING I IFK MARIEHAMN AB – JAG TECKNAR (ANTAL) AKTIER”