Emission IFK Mariehamn Ab

Bästa aktieägare!

Bolagsstämman i IFK Mariehamn Ab fattade tisdagen den 26 mars 2019 beslutet att genomföra en emission och vi vill nu påminna om att du har tid fram till fredagen den 31 maj 2019 att teckna din andel. Vi hoppas självklart att du vill vara med och satsa i hela Ålands lag!

Bolaget har idag 700 aktieägare med totalt 18.441 aktier. Som ägare har du rätt att teckna en ny aktie för 50 euro för varje aktie du redan äger.

Aktierna i emissionen kan tecknas på tre sätt

Aktieteckning på kansliet

Du betalar in teckningspriset till IFK Mariehamn Abs konto FI73 6601 0001 0492 53.

I meddelandefältet skriver du AKTIETECKNING I IFK MARIEHAMN AB - JAG TECKNAR (ANTAL) AKTIER

Därefter tar du med dig kvitto på betalning samt identitetsbevis till IFKs kansli där du skriver på en teckningslista, varvid aktieteckningen blir noterad.

Aktieteckning på hemmamatch

Det kommer att erbjudas möjlighet att teckna aktier på hemmamatcherna.

Du tar med dig identitetsbevis och skriver på teckningslistan som kommer att finnas tillgänglig på WHA. På listan anges hur många aktier som tecknas.

Därefter betalar du in teckningspriset IFK Mariehamn Abs konto FI73 6601 0001 0492 53.

I meddelandefältet skriver du AKTIETECKNING I IFK MARIEHAMN AB - JAG TECKNAR (ANTAL) AKTIER

Vill du veta mera?

Kontakta då

Dan Mikkola                                                   Kaj Grüssner                                                                   Per-Ingmar Berglund

Styrelseordförande                                       Styrelsemedlem                                                           Kansliansvarig

Telefon +358-50-5244123                           Telefon +358-40-7133697                                          Telefon +358-18-16345
dan.mikkola@godbyshipping.fi                  kaj.grussner@kpmg.fi                                                per-ingmar.berglund
                                                                                                                                                      @ifkmariehamn.com

 

Fotbollshälsningar

IFK MARIEHAMN AB

Dan Mikkola

Styrelseordförande