Förtydligande angående skattegranskningen

Förtydligande från IFK Mariehamn Ab angående skattegranskningen. 
IFK Mariehamn vill klargöra att Pekka Lyyski och hans företag har betalat skatter under den tid han har arbetat på konsultbasis som huvudtränare för IFK Mariehamn. 
Lyyskis företag har betalat 24% moms på konsultarvodet, samt inkomstskatt. Sedan har företaget stått för Pekka Lyyskis lön samt alla lagstadgade socialavgifter och försäkringar. 
Pekka har lyft lön från företaget och även betalat skatt på den lönen. 
IFK Mariehamn ab kommer att informera aktieägare och media så snart beslut fattats i frågan.