Från ligastyrelse(rummet)

Hej Grönvita fotbollsvänner!

I skrivande stund är det bara några timmar kvar tills ni äntligen får ta del av ett fastslaget ligaprogram för "corona-säsongen" 2020. Vi väntar ju alla på att få pricka in matcherna i vår sommarkalender, och på att få veta exakt när vårt Grönvitt kan kliva in på det nya konstgräset för den första ligamatchen. Ända sedan slutet på mars har ligastyrelsen mötts i videomöten (inte som vanligt i styrelserummet på Idrottsgatan 5 i Helsingfors) varje torsdag, och det har varit en lång process, där vi slitis mellan hopp och förtvivlan. 

Normalt sitter vi där i styrelserummet, värnande våra klubbemblem på väggen, och försöker på basen av minerna gissa oss till vad de andra klubbarna egentligen tänker. Nu har vi då, som så många andra, i ställer suttit hemma framför datorerna. Teams-mötenas avstänga kameror för att förbättra ljudkvaliteten, har gjort att vi inte sett varandras miner, vi har snällt skrivit in "pvp" (puheenvuoropyyntö) och bett om ordet i mötets chat-funktion. Kan dock lätt fascinerad konstatera att mötesdisciplin och solidariteten mellan klubbarna har varit glädjande hög under dessa ansiktslösa möten! Dessutom är det av stor betydelse att vi på varje möte har haft Bollförbundets ordförande Ari Lahti och generalsekreterare Marco Casagrande med oss, har underlättat beslutsgång och samarbete betydligt.  Jag kan också tillägga att min och klubbdirektör Peters telefoner gått varma, nästan ända in i bastun här i Tölö / Helsingfors, väl assisterade av klipporna Perra och Donny på kansliet. Tyvärr har det i brådskan alltid inte funnits möjlighet att få allt skriftligt översatt till svenska, trots önskemål från vår sida. Dock bör det ges en eloge till Liga-VD Timo Marjamaas vilja att prata svenska i telefon med vårt kansli. 

En orsak varför det dröjt med att slå fast ett serieprogram är bl.a osäkerheten och fördröjning av besked från UEFA / FIFA om det internationella matchdagarna, som ju alltid har förtur, för landskamper och de fyra lag som deltar i Europa-spelat detta år. Dessutom har vi inom ligastyrelsen valt att så långt som möjligt kunna presentera ett program till slutet av säsongen, i stället för en månad i taget, Dock finns fortfarande en liten risk för smärre justeringar efter att UEFA haft sitt möte 17 juni.  Det program som idag presenteras ser lite annorlunda än vad ni är vana vid, gällande veckodagar för matcherna osv.  Det går aldrig att göra alla helt nöjda gällande ett matchprogram, men jag kan intyga att klubbdirektör Peter Mattsson gjort ett starkt jobb när det gäller att begära justeringar i ursprungsversionen av programmet, och den röda tråden har varit att vi i så många fall som möjligt ska ha tre dagar mellan matcherna. Med våra begränsade resurser och storlek på trupp är det av yttersta vikt att spelarna får den återhämtningstid de behöver, för att undvika skador. Från både f.d tränaren Peter Lundberg och vår nye tränare Lukas Syberyjski är det ett önskemål som framförts under flera år,  och som vi jobbar hårt med att få igenom så ofta som möjligt.

Det är ju tyvärr givet att denna starkt försenade säsongstart och osäkerhet tärt hårt på klubbarnas ekonomi, dock är det skönt att märka hur förstående alla klubbars spelare och tränare har varit inför denna situation. Tack för det:  Det är med extra stolthet jag suttit på mötena och inte behövt vara först ut (snarare tvärtom) med att inom ligatsyrelsen berätta om instramningar och permitteringar, även om dom till viss mån blivit nödvändiga även inom vår klubb. Att få spelare som kommer till IFK Mariehamn att känna ett kamratskap och en grundtrygghet, som bär långt också i krissituationer, det är och förblir en ledstjärna för oss i IFK Mariehamns styrelse. 

Till sist några ord om publikfrågan och corona-begränsningar.  Även här jobbar vi hårt i kulisserna för att hitta en smidig lösning, i samarbete med myndigheterna.  Vi, liksom de andra ligaklubbarna, hoppas på att Finlands regering nästa vecka kan ge ytterligare klarhet i saken och kanske t.o.m tillåta en större publik än hittills utlovade 500 åskådare. Detta under förutsättningen att fotbollsarenorna kan ta hand om åskådarna på ett corona-säkert sätt. Vi ska dock komma ihåg att redan det att vi ges möjlighet att spela inför en begränsad publik är bättre än tomma läktare, vilket är fallet i många andra länder.  Vi vill inte ha "pappskallar" i publiken, vi vill ha Er.

Vi vill vara NÄRMARE, MERA OCH ÖPPNARE !

 

Sverker Skogberg
Vice.ordf.
IFK:s representant i ligastyrelsen