IFK Mariehamn Ab anställer affärsutvecklare

IFK Mariehamn Ab satsar nu på att bredda sin verksamhet genom att anställa Donny Isaksson som affärsutvecklare. Isaksson kommer närmast från en position som stationschef och försäljningsansvarig hos Steel FM.

Donny Isaksson har arbetat med radio ända sedan 1994 och har genom sitt arbete skaffat ett brett kontaktnät till åländska företag och annonsörer. Klubbdirektör Peter Mattsson säger så här om rekryteringen:

– Vi har under en längre period känt att det finns gott om nya affärsmöjligheter för att utveckla ekonomin i positiv riktning men organisationens begränsade storlek har inte gett utrymme för några nysatsningar på sådana projekt. Donnys bakgrund i kombination med en stark framtidstro från styrelsen är det som gör att vi nu vågar satsa. Vår förnyade affärsmodell bygger till stor del på att vi har modet att söka nya vägar .

Målet att skapa nya intäktskällor

Det har länge varit och kommer fortsättningsvis att vara en utmaning att få ekonomin i balans. Trots ett brett understöd från åländska sponsorer och stabila publikintäkter vid A-lagets hemmamatcher har resultatet under flera säsonger uppvisat röda siffror, en utveckling som inte är hållbar i längden.

Målet med nyanställningen är därför i första hand att hitta helt nya intäktskällor och då inte enbart i form av nya sponsorer utan snarare nya affärsmöjligheter som IFK Mariehamn Ab inte har haft de personella resurserna att satsa på tidigare. Ett konkret exempel är PAF Carnival som anordnades i samband med fotbolls-VM år 2014, där IFK Mariehamn tog hand om projektledningen och stora delar av de praktiska arrangemangen. En liknande möjlighet diskuteras inför fotbolls-EM 2016. På skissbordet finns redan ett antal övriga återkommande projekt som kan skapa ytterligare intäkter både på kortare och längre sikt.

Vård av befintliga sponsorer samt ökad satsning på matchevenemang

Ett annat delmål med anställningen är att stärka banden till de befintliga sponsorerna genom att öka de mervärden som erbjuds. Både matchsituationerna och perioderna mellan matcherna är en viktig källa för underhållning och IFK Mariehamns elitverksamhet är idag en av de största PR-maskinerna för Åland och Mariehamn, något som i högre grad ska kunna utnyttjas av alla partners i sponsornätverket.

Donny Isaksson vill gärna vårda IFK:s varumärke;

Jag tror på samverkan och känner att vi kan hitta flera win-win möjligheter för våra sponsorer och klubben.
Jag har följt IFK från läktaren under många år och jag ser med glädje fram emot att få vara med och utveckla klubben framöver, fortsätter Donny Isaksson.

På plats i januari

Donny Isaksson inleder sin anställning den 7 januari 2016 och han kommer från och med detta datum att vara stationerad på IFK-kansliet på Wiklöf Holding Arena.

För mera frågor, kontakta klubbdirektör Peter Mattsson, telefon 040 567 3264 eller Donny Isaksson, telefon 04575301403.