IFK Mariehamn AB bolagstämma

Igår höll IFK Mariehamn AB bolagstämma. Stämman var välbesökt och ägarna kom med konstruktiva förslag för framtiden. Styrelsen fick förnyat förtroende och som ny medlem invaldes Tove Erikslund-Henriksson.

Styrelsemedlemmarna för 2017 är ordförande Robert Söderdahl, vice ordförande Dan Mikkola samt medlemmarna Christer Björkman, Tom Pussinen, Sverker Skogberg och Jonas Henriksson sitter kvar. Björn Wennström, som tidigare aviserat sin avgång, ersattes av Tove Erikslund-Henriksson.

På bilden Tove Erikslund-Henriksson