IFK Mariehamn Abs bolagsstämma hölls i lördags

På lördagen höll IFK Mariehamn Ab bolagsstämma i Wiklöf Holding Arena. Den sittande styrelsen omvaldes och består fortsättningsvis av Robert Söderdahl, ordförande, Dan Mikkola, vice ordförande, Björn Wennström, Tom Pussinen, Jonas Henriksson, Daniel Norrmén och Christer Björkman.

Under mötet presenterade också Tom Pussinen IFK Mariehamns nya varumärkesplattform, som började utvecklas hösten 2014 under Toms ledning. Denna plattform innehåller planering kring hur IFK Mariehamn ska jobba långsiktigt och skapa visioner för framtiden. Presentationen var mycket uppskattad av stämmans närvarande.