IFK och Karolinska Institutet gör forskningsprojekt

IFK Mariehamn och Karolinska Institutet i unikt forskningsprojekt om prestation och återhämtning i samband med tätt matchande

IFK Mariehamns herrlag ska under juli månad genomgå fysiska prestationstester och blodprover som en del av ett unikt forskningsprojekt som initierats i samarbete med forskare vid Karolinska Institutet. Projektet förväntas bidra med ny kunskap om hur elitfotbollsspelares fysiska status påverkas av tufft matchspel.

Antalet tävlingsmatcher i dagens elitfotboll är stort, och utökades ytterligare i Finland för några säsonger sedan. Under perioder där många tävlingsmatcher ska spelas på kort tid (s.k. matchstockning) är återhämtningstiden ofta för kort för att spelarna ska kunna prestera på toppen av sin förmåga. Förutom att prestationsförmågan kan vara nedsatt, är det väldokumenterat att spelare som spelat många matcher på kort tid är extra känsliga för att råka ut för skador. Trots denna vetskap, är kunskapen om hur fysisk prestationsförmåga och immunförsvar påverkas av matchstockning, fortfarande begränsad.

Syftet med denna forskningsstudie är att i IFK Mariehamn studera effekterna av matchstockning på fotbollsrelaterad fysisk prestationsförmåga och återhämtning, samt utvalda blodmarkörer för immunförsvar och muskeltrötthet. Projektet har initierats av de forna lagkamraterna i IFK Mariehamn, Tommy Lundberg, numera forskare på Karolinska Institutet, och Kristoffer Weckström, rehab- och fysansvarig i IFK Mariehamn. Lundberg har fått ett bidrag från Ålands självstyrelses jubileumsfond för att genomföra studien.

- Jag är säker på att projektet kommer att bidra med ny spännande data på hur tätt matchande påverkar spelarnas fysiska status. Extra roligt är det att vi kan genomföra detta projekt med spelarna i IFK Mariehamn. En sådan studie har inte genomförts någonstans i Norden tidigare, säger Tommy Lundberg.

- Från IFK Mariehamns sida är vi glada över att vi nu fått till stånd den här möjligheten. Det kommer att ge oss viktig, detaljerad information om hur spelarna återhämtar sig efter tuffa matcher, menar Kristoffer Weckström.

I studien testas spelarna vid två tillfällen i juli månad (1/7 och 16/7). Vid det ena tillfället har tre matcher spelats under en vecka, och vid det andra tillfället har endast en match spelats. När data analyserats kommer resultaten att sammanställas i en vetenskaplig artikel med målsättningen att publiceras i internationell tidskrift.

För mer information kontakta:

Tommy Lundberg, ansvarig forskare
Karolinska Institutet
+46 (0) 73-8352974

Kristoffer Weckström, rehab- och fysansvarig
IFK Mariehamn
Tel: +358400992619