Laguppställning TPV - IFK

Här kommer lagupställningen till TPV - IFK

Skadade: Daniel Sjölund, Amos Ekhalie och Keaton Isaksson