LYCKAT HÖSTMÖTE

Supporterföreningen Grönvitt r.f. höll sitt höstmöte i Restaurang Grönvitt på Wiklöf Holding Arena på torsdagskvällen där Ann Forsbom-Greiff återvaldes som ordförande för 2023. Till det återvaldes även alla övriga nio personerna i styrelsen samt de fem suppleanterna. (se hela styrelsen här: https://www.gronvitt.ax/kopia-av-bli-medlem/ )

Mötet beslöt även att medlemsavgiften för 2023 skall vara 5 € för ungdomar och pensionärer samt 10 € för övriga.

Mötet beslöt också att utse Robin Sid som hedersmedlem i föreningen.

Efter de stadgeenliga förhandlingarna informerade Klubbdirektör Peter Mattsson om "läget i truppen" där kontinuitet är ledordet inför 2023 och att ca 10 spelare redan är klara från 2022 års trupp och att förhandlingar sker med de övriga spelarna.

IFKs huvudtränare, Daniel Norrmén berättade om upplägget med träningar och matcher fram tills ligan börjar igen någon gång i april 2023. Han informerade också om att samarbetet mellan IFKs A-lag och IFKs juniorlag kommer att utvecklas under året där A-lagets ledarstab också kommer att delta i juniorlagens träningar.

Efter det var det dags för IFK Mariehamn ABs styrelseordförande, Dan Mikkola, att presentera kalkylen för årets ekonomiska utfall och även budgetförslaget för 2023. Kort kan man konstatera att styrelsen gör en ordentlig ansträngning för att vända det underskott som varit under flera år till ett minst 0 resultat 2023.

Till sist fick de ca 30 deltagarna fritt säga sina egna idéer för att locka fler besökare till hemmamatcherna och många goda förslag framfördes som en färdkost inför säsongen, inte bara för IFK utan även för supporterföreningen Grönvitt r.f.

På bilden: huvudtränare Daniel Norrmén, styrelseordförande Dan Mikkola och klubbdirektör Peter Mattsson.