Omläggning av gräs fortsätter

Ombyggnaden av Wiklöf Holding Arenas fotbollsplan fortsätter efter att gräset tagits bort under förra veckan. Nu ska ytterligare 65 centimeter sand och mo grävas bort.