Ordförande har ordet

Bästa fotbollsvänner

Styrelsen i IFK Mariehamn Ab fattade fredagen den 8 mars 2019 beslutet att inför kommande bolagsstämma föreslå att vi genomför en emission. De mera juridiska och tekniska detaljerna kommer vi att redogöra för separat och på bolagsstämman men eftersom jag vet att frågor kring IFK intresserar många tänkte jag här kort och förhoppningsvis lättfattligt redogöra för vad det hela går ut på.

Förslaget är alltså att bolagsstämman tisdagen den 26 mars 2019 ger styrelsen fullmakt att genomföra en eller flera emissioner om maximalt 25.000 aktier till ett pris av 50 euro per aktie.

Bolaget har idag 700 aktieägare med totalt 18.441 aktier. Enligt förslaget skulle alla nuvarande ägare ha rätt att teckna en ny aktie för 50 euro för varje aktie de redan äger. Dessutom skulle styrelsen få rätt att emittera aktier även till andra än tidigare ägare, till samma pris, 50 euro per aktie.

Varför en emission?

Det är säkert ingen överraskning för er som läser det här att det är en stor utmaning att få ekonomin att gå ihop i en Veikkausligaklubb i Finland. Som vi tidigare har redogjort för är den stora bilden ett normalår följande

Intäkter 1.000.000 euro
Kostnader 1.200.000 euro
Årligt underskott 200.000 euro

Med ett normalt år menar vi ett år då vi inte har extra intäkter från Europaspel eller större spelarförsäljningar. Efter ligasegern 2016 och det därpå följande deltagandet i Champions League 2017 var 2018 ett normalår utan extra intäkter och vi kan heller inte budgetera extra – men osäkra – intäkter för 2019. Styrelsen budgetmässiga utgångspunkt är alltså att även 2019 blir ett normalår.

Är det kris?

Nej, vi klarar utan vidare säsongen 2019 även om vi inte lyckas spela till oss en plats i Europa. Däremot är det tyvärr en realitet att utan Europaspel eller någon stor spelarförsäljning har vi inte råd att 2020 ha en trupp med samma kostnad som 2019. Vi skulle alltså inför 2020 tvingas göra kraftiga nedskärningar i spelarbudgeten som ju är vår helt dominerande kostnad. Vår bedömning är att vi inte långsiktigt kan säkerställa vår plats i Veikkausliga om spelartruppen bantas med i storleksordningen 200.000 euro. Förmodligen kunde vi klara oss kvar ett år eller två men på lång sikt, knappast. Emissionen är alltså ett sätt att på lång sikt säkerställa att vi fortsätter i Finlands högsta serie.

Hur mycket pengar får vi in?

Om alla 25.000 aktier tecknas skulle vi få in 1.250.000 euro. Det kommer självklart inte att ske. Alla nuvarande ägare kommer inte att teckna aktier och vi tror inte heller att potten avsatt för nya ägare kommer att tecknas fullt ut. Realistisk är det bra om vi får in 400.000 euro.

Räddar det här IFK Mariehamn för all framtid?

Nej, självklart inte. Med ett ”normalt” årligt underskott om 200.000 euro motsvarar 400.000 euro förlusten för två år. På sikt måste resultatet förbättras genom högre intäkter, lägre kostnader eller en kombination av båda dessa. Styrelse och ledning jobbar kontinuerligt med den här frågan men en blick runt i fotbollsfinland visar - lätt är det inte!

Och de praktiska detaljerna då?

När är bolagsstämman? Tisdag 26 mars 2019 kl 1800 på Wiklöf Holding Arena.

Vem får teckna aktier? Alla nuvarande ägare får teckna en aktie för varje tidigare aktie. Dessutom har styrelsen rätt att emittera aktier till nya ägare.

När kan man teckna aktier? Under tiden 31 mars – 31 maj 2019.

Teckningspris? 50 euro per aktie.

Hur tecknar man aktier? Aktieteckningen sker genom att du betalar in teckningspriset till angivet konto. Därefter tar du med dig kvitto på betalning samt identitetsbevis till IFKs kansli där du skriver på en teckningslista och aktieteckningen blir noterad.

Hur betalar man för aktierna? Till IFK Mariehamn Abs  konto FI73 6601 0001 0492 53 senast 15 juni 2019.

Besvarade det här alla frågor?

Förmodligen inte. Vi kommer därför att i facebooktråden försöka besvara era frågor och kommentarer. Helt enligt vår devis: Vi vill vara NÄRMARE, MERA och ÖPPNARE!

Vill du inte ställa dina frågor öppet på Facebook?

Kontakta då

Dan Mikkola                                                                                           Kaj Grüssner
Styrelseordförande                                                                             Styrelsemedlem
Telefon +358-50-5244123                                                                 Telefon +358-40-7133697
Dan.mikkola@godbyshipping.fi                                                     kaj.grussner@kpmg.fi