Ordförande har ordet

Bästa fotbollsvänner
IFK Mariehamns bokslut är klart och reviderat. Normalt brukar vi släppa det och samtidigt kalla till bolagsstämma men corona-läget gör att vi avvaktar med bolagsstämman. Bolagsstämma ska enligt stadgarna hållas senast i maj och vi har ambitionen att hålla en riktig stämma med fysisk närvaro och möjlighet att på plats delta och ställa frågor. Om corona-situationen gör det här omöjligt får vi förstås i stället ordna en digital stämma. Vi återkommer om bolagsstämman.

I väntan på stämman finns det dock ingen orsak att inte släppa bokslutet i sin helhet. Mera detaljer i bokslutet men i korthet kan vi konstatera följande.

Säsongen präglades starkt av den globala corona-pandemin och Veikkausligasäsongen startade tre månader försenat den 1 juli. De planerade 27 omgångarna plus playoff om Europa League platser kortades ner till 22 omgångar utan playoff. I oktober hade vi fem spelare med konstaterad corona samt hela truppen i karantän i tio dagar vilket ledde till att matchen mot HJK blev uppskjuten. Restriktioner för att hindra corona-spridning ledde till publikbegränsningar och årets publiksnitt på Wiklöf Holding Arena sjönk till 872 jämfört med föregående år 1.125.

Ekonomin är fortsättningsvis en stor utmaning för IFK Mariehamn och ekonomin 2019/2020 präglades starkt av den globala corona-pandemin.
Förenklat kan man säga att IFK Mariehamn Ab ett normalår har inkomster om ca en miljon euro och gör en förlust om 200-250 tusen euro. Med ett normalår menar vi ett år då vi inte spelar i Europa eller har någon större spelarförsäljning.

Omsättningen för verksamhetsåret 2019/2020 uppgick till ca 799 tusen euro vilket är en minskning med 21 procent jämfört med fjolårets 1.010 tusen euro.
Minskningen beror på att sponsorintäkter samt biljettintäkter och övriga matchrelaterade intäkter minskade som en följd av corona-pandemin, det reducerade antalet matcher och publikbegränsningarna.

Minskningen i omsättning uppvägdes av att bolaget fick corona-relaterade stöd upp¬gående till ca 214 tusen euro vilket bokats under övriga intäkter. Bolagets totala intäkter uppgick därmed till ca 1.013 tusen euro jämfört med 1.010 tusen euro föregående år.
Rörelsens totala kostnader uppgick till 1.117 tusen euro varav merparten eller 779 tusen euro utgjordes av personalkostnader. Förlusten uppgick därmed till 104 tusen euro jämfört med en förlust om 167 tusen euro föregående år.

Kassa och banktillgodohavanden uppgick på bokslutsdagen till 102 tusen euro. Det egna kapitalet uppgick till 183 tusen euro medan bolagets kortfristiga främmande kapital uppgick till 70 tusen euro. Bolaget har inga lån eller andra långfristiga skulder.

Här finns senaste bokslutet: http://www.ifkfotboll.ax/om-klubben/ifk-mariehamn-ab

Efter avslutad säsong gick tvåan i skytteligan Albion Ademi vidare till allsvenska Djurgården vilket ger IFK Mariehamn en betydande intäkt under bokföringsår 2020/2021 samt möjlighet till ytterligare intäkter bland annat vid en eventuell vidareförsäljning.

Vi ser med tillförsikt fram emot fotbollssäsongen 2021. Tränarstaben är oförändrad medan vi igen har ett tiotal nya spelare i truppen.

I den mån restriktionerna medger - väl mött på Wiklöf Holding Arena när säsongen drar igång.

Vi vill vara NÄRMARE, MERA och ÖPPNARE!

Dan Mikkola
Styrelseordförande
Telefon +358-50-5244123
Dan.mikkola@godbyshipping.fi