Ordförande har ordet

Bästa fotbollsvänner

Måndag 21 juni kl 1800 är det IFK Mariehamn Abs bolagsstämma på Wiklöf Holding Arena. Stämman brukar normalt hållas betydligt tidigare men vi valde nu på grund av coronaläget att vänta för att så många som möjligt ska kunna delta på plats.

På stämman behandlas de vanliga ärendena, främst

Bokslut och revisionsberättelse
Val av styrelse och revisorer

Styrelsen består idag av

Dan Mikkola, ordförande
Sverker Skogberg, viceordförande
Christer Björkman
Thomas Fonsell
Kaj Grüssner
Lasse Danielsson

Alla dessa är beredda att fortsätta och vi föreslår dessutom att styrelsen kompletteras med Sofie Holmström.

Efter bolagsstämman och de mera formella punkterna håller vi ca kl 1830 ett infomöte som är öppet för alla intresserade. Vår huvudtränare Lukas Syberyjski berättar kort om läget i spelartruppen, hur han ser på säsongen så här långt och förväntningar inför resten av säsongen. Utöver Lukas deltar också spelaren Calle Svensson.

Välkommen till Wiklöf Holding Arena på bolagsstämma och infomöte.

Vi vill vara NÄRMARE, MERA och ÖPPNARE!

Dan Mikkola                                                                                     

Styrelseordförande                                                                         

Telefon +358-50-5244123                                                                 

Dan.mikkola@godbyshipping.fi