Ordförande har ordet

Bästa fotbollsvänner

Måndag 11 april kl 1800 är det bolagsstämma på Wiklöf Holding Arena och direkt efter det berättar Daniel ”Ahna” Norrmén om truppen och det sportsliga läget. Vi hoppas självklart på stor uppslutning.

Att driva en fotbollsklubb på högsta nivå i Finland är som vi regelbundet kommunicerat en stor utmaning. Vi är nu åter i ett läge där kassa och eget kapital börjar bli ett bekymmer. Tillsammans med några större aktörer på Åland gör vi i år en storsatsning på ökade sponsorintäkter vilket förstås förbättrar resultatet framåt. Vi ger också våra aktieägare chansen att vara med och satsa i klubben genom en nyemission där alla tidigare ägare har rätt för 50 euro per styck teckna en ny aktie för varje gammal aktie man äger. För varje aktie får man dessutom en matchbiljett per tecknad aktie, dock max 100 biljetter. Varför ska man då teckna aktier i IFK Mariehamn?

Någon ekonomisk avkastning kan vi inte utlova, däremot tycker vi att du ska vara med för att

Du fortsatt ska kunna se ligafotboll på Åland med grönvitt
Grönvitt ska fortsätta vara den bästa klubben för grönvita fans
Dina barn och åländska ungdomar fortsatt ska ha professionella förebilder inom fotboll på Åland

En årligen återkommande punkt på bolagsstämman är val av styrelse. Styrelsen består idag av följande personer och samtliga utom Thomas Fonsell är beredda att fortsätta ett år till

Dan Mikkola, ordförande
Sverker Skogberg, viceordförande
Christer Björkman
Thomas Fonsell
Kaj Grüssner
Lasse Danielsson
Sofie Holmström

Vi tackar Thomas Fonsell för hans insatser i styrelsen då han nu väljer att stiga av. Som ersättare nomineras Kristian Kojola som för alla inbitna IFK-fans inte kräver någon närmare presentation.

Väl mött på bolagsstämman på måndag. Och förstås ännu viktigare, väl mött på Wiklöf Holding Arena på säsongens alla dramatiska, spännande och intressanta matcher.

Vi vill vara NÄRMARE, MERA och ÖPPNARE!

Dan Mikkola
Styrelseordförande
Telefon +358-50-5244123
dan.mikkola@godbyshipping.fi