Ordförande har ordet

Bästa fotbollsvänner!

Fotboll i allmänhet och IFK Mariehamn i synnerhet berör många av oss. Ibland har vi anledning att fira, ibland är vi besvikna och ibland blir vi irriterade på något. Lite som livet i stort alltså.

Under de senaste veckorna har vår informationsgivning kring skador, sjukdomar och rehab-tider debatterats och delvis också ifrågasatts. Gott så, vi tål absolut kritik, speciellt om den är ärligt menad och konstruktiv. Vad är det då som gäller och vad är bakgrunden?

Under slutet av säsongen 2019 hade vi en diskussion på styrelsenivå om att begränsa informationen kring spelarnas skador och sjukdomar. Det finns två huvudargument för att inte detaljerat gå ut med dessa

Spelarens personliga integritet. Även om jag förstår det allmänna intresset av att veta alla detaljer måste detta vägas mot att spelaren är en alldeles riktig människa som inte ska behöva se detaljerade uppgifter om sina skador, sjukdomar och allmänna hälsotillstånd i tidningar eller på sociala medier. Lagstiftningen kring det här är tydlig och har ytterligare skärpts till i och med de sk GDPR-reglerna som trädde ikraft 2018.
Information till motståndarlaget. Det ligger inte i vårt intresse att våra motståndare exakt och långt på förhand vet vårt skadeläge och därmed kan anpassa sin uppställning och sitt spelsystem efter detta. Konkurrensen i Veikkausliiga är som alla vet stenhård och marginalerna små. Därför är det av vikt att vi alla arbetar så att förutsättningarna för vårt lag är de bästa tänkbara.

Det här alltså som en bakgrund till vår idag restriktivare inställning till att detaljerat kommunicera skador, sjukdomar och beräknade rehab-tider. Tråkigt för våra fans och andra intresserade? Kanske, men vid närmare eftertanke ändå inte. Jag tror att våra supportrar i högre grad är intresserade av våra gemensamma framgångar än individuella åkommor. Respektfullt mot våra spelare? Ja absolut. I enlighet med nu gällande lagar? Definitivt!

Det finns mycket information på nätet om vad och hur man får publicera personuppgifter, tex

www.tietosuoja.fi/sv/gdpr-sv

www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/

Vi vill fortfarande vara NÄRMARE, MERA och ÖPPNARE! Men alltid med beaktande av spelarens personliga integritet och de regler som gäller!

Dan Mikkola                                                                                     
Styrelseordförande                                                                         

Telefon +358-50-5244123                                                                 
Dan.mikkola@godbyshipping.fi