Ordförande har ordet

Bästa fotbollsvänner

Vi lever i en tid som helt domineras av corona-viruset och följdverkningarna av detta. I stort sett all fotbollsverksamhet på Åland och i Finland ligger nere vilket förstås är trist för oss fotbollsintresserade men med beaktande av läget i världen får vi acceptera att fotbollen nu inte kommer först. Vi hoppas självklart att corona-pandemin blåser över så fort som möjligt och att livet därmed återgår till det normala.

IFK Mariehamns A-lagsspelare är på semester och tanken är att organiserade träningar ska kunna återupptas från och med den 13 maj. All juniorverksamhet inom IFK Mariehamn är inställd och stadens fotbollsplaner är stängda. Seriestarten i Veikkausliiga är uppskjuten till början av juni, om det verkligen blir seriestart då får vi se.

Sverige har intressant nog valt en annorlunda linje och Svenska fotbollsförbundet säger bland annat följande
• Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta
• Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin
Läs mer på: https://www.svenskfotboll.se/globalassets/bilderblock/2003/svensk-fotbol...

Vårt bokslut för 2019 är godkänt och klart. Normalt brukar vi släppa det i samband med bolagsstämman. Datum är preliminärt bestämt till onsdagen den 22 april men vi avvaktar med att officiellt sammankalla till bolagsstämman tills vi vet vilka restriktioner som gäller, eventuellt måste stämman skjutas upp.

Ekonomin är fortsättningsvis en stor utmaning för IFK Mariehamn. Förenklat kan man säga att IFK Mariehamn Ab ett normalår har inkomster om ca en miljon euro och gör en förlust om 200-250.000 euro. Med ett normalår menar vi ett år då vi inte spelar i Europa eller har någon större spelarförsäljning.

Omsättningen för 2019 uppgick till 1.010.000 euro vilket är en liten ökning jämfört med fjolåret. Förlusten uppgick till 167.000 euro vilket är klart bättre än budget men fortfarande självklart inte långsiktigt hållbart.

Kassan uppgick på bokslutsdagen till 253.000 euro vilket gör att vi – under förutsättning att Veikkausliiga genomförs 2020 – ekonomiskt klarar ytterligare en säsong. En helt inställd serie skulle självklart både sportsligt och ekonomiskt vara förödande.

Så sammanfattningsvis, vi lever i väntans tider och redan nu kan vi säga att fotbollssäsongen 2020 inte blev som vi hade trott och hoppats. Men en fotbollssäsong blir det även om den börjar senare än planerat. Tålamod alltså och fram till dess som vanligt.

Vi vill vara NÄRMARE (dock minst 2 meter), MERA och ÖPPNARE!

Dan Mikkola
Styrelseordförande
Telefon +358-50-5244123
Dan.mikkola@godbyshipping.fi