Ordförande har ordet

Bästa fotbollsvänner

IFK Mariehamn Ab har bolagsstämma onsdag 22 april 2020 kl 1800 på Wiklöf Holding Arena. I konflikten mellan vår skyldighet att hålla bolagsstämma och corona-pandemins regler om hur man får samlas valde vi att hålla bolagsstämman MEN vi uppmanar så många som möjligt att vara representerade via fullmakt eller stanna hemma, speciellt om man tillhör riskgrupperna. Som kompensation för det här kommer vi senare under våren – när restriktionerna släppt – att hålla ett informellt ägarmöte där även ledare och spelare deltar och berättar lite om upplägget inför säsongen. För en säsong ska det förstås bli!

Bolagsstämman förväntas bli odramatisk

* Resultatet blev en förlust om 167.000 euro vilket är bättre än budgeterat men förstås inte långsiktigt hållbart

* Emissionen under 2019 gav ett tillskott på ca 135.000 euro, inte så mycket som vi hade hoppats på men tillräckligt för en seriös satsning 2019 och 2020

* Vi hade på bokslutsdagen drygt 250.000 euro i kassan

* Tove Erikslund-Henriksson har valt att stiga av styrelsen medan övriga är beredda att fortsätta

* Förslag till styrelse Dan Mikkola (ordförande), Sverker Skogberg (viceordförande), Christer Björkman, Thomas Fonsell, Kaj Grüssner och Lasse Danielsson

* Styrelsen får inga arvoden

* Som revisorer föreslås PWC återväljas

Vill du ge fullmakt åt någon annan att representera dig på bolagsstämman? Vi gör det då så enkelt som möjligt: lämna fullmakten till kansliet, skicka den som epost eller ge fullmakten åt den du valt. Texten är inte komplicerad, till exempel så här

Jag XXX ger fullmakt åt YYY att representera mig på IFK Mariehamn Abs bolagsstämma onsdagen den 22 april 2020 kl 1800.

Ort och datum

Namn/underskrift, elektroniskt i epost godkänns

Har du speciella instruktioner till den som du befullmäktigar kan du skriva in dem i fullmakten eller ge dem muntligt till den du valt att representera dig.

Känner du ingen som ska gå på stämman? Du kan då ge fullmakt åt Donny Isaksson (donny@ifkmariehamn.com, telefon +358-457-5301403). Utfärda fullmakten enligt texten ovan och se till att fullmakten kommer till IFK Mariehamns kansli eller direkt till Donny senast onsdag 22 april kl 1200.

Vi vill vara NÄRMARE, MERA och ÖPPNARE!

Dan Mikkola                                                                                     
Styrelseordförande                                                                         
Telefon +358-50-5244123                                                                 
Dan.mikkola@godbyshipping.fi