Philip Sparrdal Mantilla lårskadad

Enligt ett utlåtande från Fys- och rehabtränare Kristoffer "Kricke" Weckström ådrog sig Philip Sparrdal Mantilla en lårskada på träning i veckan.

Han beräknas bli borta ca sex veckor.