RAPPORT FRÅN INFOMÖTET

På tisdagskvällen håll IFK Mariehamn AB ett informationsmöte i Restaurang Grönvitt på Wiklöf Holding Arena där fans, sponsorer, ägare och andra intresserade var inbjudna och ett 15-tal personer närvarade.

Mötet inleddes med att styrelsens ordförande, Dan Mikkola, informerade om IFK Mariehamn AB ekonomiska utveckling från det bolaget bildades 2007 och framåt. Man kunde konstatera att utan externa intäkter (som spelarförsäljningar och sportsliga framgångar/Europaspel) är det extremt svårt att få ett hållbart årsresultat. Av ordförandens redovisning framgick också att den överlägset största utgiftsposten är spelarlönerna och på intäktssidan står sponsoreringen för den klart största biten.

Efter ordförandens redovisning var det dags för huvudtränare Lukas Syberyjski att ta till orda. Han berättade bland annat om sin fotbollsfilosofi, sitt sätt att jobba, och vilken målsättning han har. Han passade också på att berömde klubben, på vilket sätt den arbetar och hur väl, trotts knappa resurser, ändå år efter år har lyckats hävda sig i den inhemska konkurrensen.

Lukas berättade också att man just nu är inne i ett ”analysstadium” där man går igenom alla vinklar av årets säsong för att till nästa år komma väl förberedda så att man på alla plan skall kunna förbättra sig med ett bättre sportsligt resultat som slutmål.  

Därefter var det fritt fram för åhörarna att ställa frågor men som mera mynnade ut i en allmän diskussion där allt från coronaläget till spelarvärvningar och en allmän diskussion om ekonomin inom finsk elitfotboll ventilerades.