Supporterföreningens årsmöte

Torsdagen den 10 mars höll Supporterföreningen Grönvitt årsmöte och säsongskickoff på Wiklöf Holding Arena. Förutom de stadgeenliga ärendena informerade

- Dan Mikkola, det ekonomiska läget
- Daniel ”Ahna” Norrmén, spelartruppen 2022
- Mikko Sumusalo, läget i laget
- Philip Garvö, Grönvitts träningsupplägg 2022

På bilden Sune Eriksson och Daniel ”Ahna” Norrmén