SUPPORTERRESAN TILL NORGE OCH EL KVALET MOT ODDS BK 30.6

Bussresan arrangeras enlig planen och om någon fortsättningsvis är intresserad att komma med går det bra att kontakta VIKING LINE BUSS (med reservation för att det finns lediga hotellrum)

Kontakta VIKING LINE BUSS via besök på kontoret på Storagatan eller på tfn 018 26311