Tack för donationerna!

Vi vill på detta sätt från IFKs sida tacka Peter Pussinen, som initiativtagare, och alla andra supportrar som bidrog med donationer under sommaren, den totala summan blev 7.635 euro.

Med er hjälp hade vi t.ex. möjlighet att ta in Hamed Coulibaly på lån från KuPS för resten av säsongen.

Återigen ett stort tack!