Uppdatering kring Anthony Dafaa Clements skada

Här är fysio- rehabtränare "Kricke" Weckströms uttalande kring Anthonys skada:

"Anthony Dafaa var under onsdagen på MR-undersökning i Neo Sairaala i Åbo. Efter analys konstaterades att Dafaa ådragit sig en mer omfattande senskada i låret. Ingen operation är nödvändig i dagsläget men rehabiliteringstiden förväntas bli mellan 2-4 månader."