Vårtecken

Ett säkert vårtecken är att personalen på Wiklöf Holding Arena gör planen spelklar inför säsongspremiären. I år används en inte helt vanlig metod, skottning av planen påbörjas idag.