Ytterligare Covid-19 fall i truppen

Efter provtagning har nu konstaterats ytterligare 4 fall av Covid-19 i IFK Mariehamns spelartrupp.

Samtliga de smittade har lindriga eller inga symtom.

IFK Mariehamn följer de direktiv som ges från myndigheterna och smittskyddsläkare.

Peter Mattsson
Klubbdirektör
IFK Mariehamn AB