Allmänna avtalsvillkor

1. Allmänna principer

1.1 Närvarande vid en fotbollsmatch har rätt att förvänta sig att allt som är möjligt att göra har gjorts för att säkerställa deras trivsel och säkerhet.

1.2 Försummelse av eller brott mot avtalsvillkoren kan leda till skadestånd eller straffåtgärder i enlighet med villkoren.

 

2. Tillämpningsområde

2.1 Med fotbollsmatch (nedan match) avses samtliga fotbollsmatcher som arrangeras av Tipsligans klubbar. En match är ett evenemang för allmänheten som är över när evenemanget är slut och publiken har avlägsnat sig från området.

2.2 Genom att anlända till stadionområdet förbinder sig personen till följande skadestånds- eller straffåtgärder vid brott mot avtalsvillkoren.

 

3.  Allmänna villkor

3.1.1 Under en match ska man uppträda sakligt och utan att störa andra på ett oskäligt sätt. Det är absolut önskvärt och tillåtet att högt ge uttryck för sitt stöd till de spelande lagen.

3.1.2 All slags rasism eller rasistiskt beteende och diskriminering är förbjudet.

3.1.3 Allt slags nedsättande beteende som riktar sig mot spelare, lagens bakgrundspersoner, domare, funktionärer eller åskådare är förbjudet.

3.1.4 Fotbollsplanens säkerhetszon sträcker sig fyra meter från sidlinjen och tre till fem meter från mållinjen. Störande beteende och att åskådarna vistas i säkerhetszonen är förbjudet.
 

3.1.5 Åskådarna får inte rusa från läktaren mot spelplanen och inte heller beträda spelplanen under matchen.

3.1.6 Följande får inte innehas eller medföras under en fotbollsmatch eller i matchplatsens omedelbara närhet

a) rusmedel

b) skjutvapen eller patroner

c) explosiva ämnen eller sprängmedel

 d) eggvapen eller tillhyggen e) fyrverkeripjäser, facklor eller rökbloss

f) laserpekare eller motsvarande anordningar med kraftig ljusstyrka eller andra liknande föremål eller ämnen med vilka man kan hota en annans liv eller hälsa eller med vilka man kan orsaka fara för ordningen och säkerheten på matchplatsen

 g) politiska, rasistiska eller annars kränkande plakat eller banderoller.

3.1.7 Under en fotbollsmatch är det förbjudet att

 a) vara berusad på ett störande sätt

b) på annat sätt störa ordningen eller äventyra säkerheten.

 

4. Skadestånd och straffåtgärder

4.1 Genom att bryta mot de allmänna villkoren förbinder sig personen att ersätta matcharrangören och den gästande klubben för de ekonomiska skador som han eller hon har orsakat upp till 5.000 euro.

4.1.1 Med ekonomiska skador avses bl.a. böter som matcharrangören eller den gästande klubben har tilldelats av fotbollens huvudorganisationer, kostnader för reparationer på matchstadion eller extra säkerhetskostnader som brottet har orsakat.  Även skador som har orsakats utomstående personer är skador som ska ersättas.

4.2 Ordningsvakterna har rätt att avlägsna en person från matchen och att ta upp personens lagstadgade uppgifter samt hindra personen från att ta sig in på stadionområdet

a) ifall personen bryter mot ovanstående villkor

b) ifall det utifrån personens tidigare uppträdande finns skäl att misstänka att denne kommer att störa ordningen och säkerheten där

 c) ifall det i personens ägo har påträffats föremål eller ämnen som nämns i punkt 3.1.6 a−g i samband med entrékontrollen.

4.2.1 Om avlägsnande av personen från platsen visar sig vara en otillräcklig åtgärd och störning eller fara inte kan undvikas på annat sätt har ordningsvakterna rätt att ta fast personen, om fasttagandet är nödvändigt för att avvärja allvarlig fara för övriga personer eller egendom. Den fasttagna personen ska utan dröjsmål överlämnas till polisen.

4.3 Matcharrangören är inte skyldig att i gengäld ersätta den person som har hindrats, avlägsnats eller tagits fast för dennes betalda biljett eller för säsongskortets pris.

 

Arrangören förbehåller sig rätten att göra ändringar. De senaste villkoren finns på Veikkausliigas hemsida www.veikkausliiga.com/veikkausliiga/ehdot