Biljetter

Priserna är inklusive moms och gäller matcher som är arrangerade av IFK Mariehamn. Biljetter säljes i biljettkioskerna på arenan och online. Biljettkioskerna öppnar 90 minuter före matchstart. Köp biljetter online på länken nedan "Köp biljetter". 

Köp biljetter

VIP biljett ikon
VIP säsongskort

Egen sittplats, mat och dryck före matchen. Info inför matchen av IFK:s tränare, kaffe och kex i pausen

893 €

Guldkort ikon
Guldsäsongskort

Specificerad plats

298 €

Säsongskort ikon
Säsongskort

Ej specificerad plats

198 €
  79 €
(Ungdom)

Familjekort ikon
Familjebiljett

4 personer, max 2 vuxna

34 €

Vuxen ikon
Vuxen

Person över 18 år

20 €
18 €
(Ålandskort)

Studerande ikon
Studerande

Mot uppvisande av studiekort

10 €

Barn ikon
Barn

7–17 år

5 €

Det finns flera sätt att sänka priset på matchbiljetten

Köp IFK Mariehamns säsongskort för 198 euro. Med kortet ser du alla hemmamatcher i ligan samt eventuella cup- och träningsmatcher på hemmaplan under säsongen.

Visa upp Ålandstidningens Ålandskort och få 2 euro rabatt på biljettpriset vid entrén (slutpris 18 euro/match), gäller endast vuxenbiljett.

Handla för minst 30 euro på Sparhallen och köp biljetten hos Sparhallen för 12euro.

Om du som pensionär är med i Mariehamns- eller Norra Ålands Pensionärsförening får du 4 euro rabatt mot uppvisande av medlemskort, biljetten kostar då 16 euro.

Presentkort

Vid kansliet på Wiklöf Holding Arena finns även presentkort att köpa. Presentkorten kan användas som betalning av säsongkort eller souvenirer.

Friskvårdskuponger

IFK Mariehamn fotboll har tecknat avtal med Friskvård.ax vilket gör att du nu kan gå på ligafotboll och betala med dina friskvårdskuponger. Dessutom kan du som är ansluten till Epassi använda detta. Förutsättningen är att de är aktiverade för kultur. Du kan köpa både engångsbiljetter vid entrén och säsongskorten med dina kuponger. Tänk dock på att det är enbart dig själv du kan betala för och att du kan behöva visa legitimation för att IFK ska kunna se att rätt person använder kupongerna.

På kansliet kan vi även ta emot ÅHS friskvårdskuponger, men inte direkt i biljettkioskerna.

Allmänna avtalsvillkor

1. Allmänna principer

1.1 Närvarande vid en fotbollsmatch har rätt att förvänta sig att allt som är möjligt att göra har gjorts för att säkerställa deras trivsel och säkerhet.

1.2 Försummelse av eller brott mot avtalsvillkoren kan leda till skadestånd eller straffåtgärder i enlighet med villkoren.

 

2. Tillämpningsområde

2.1 Med fotbollsmatch (nedan match) avses samtliga fotbollsmatcher som arrangeras av Tipsligans klubbar. En match är ett evenemang för allmänheten som är över när evenemanget är slut och publiken har avlägsnat sig från området.

2.2 Genom att anlända till stadionområdet förbinder sig personen till följande skadestånds- eller straffåtgärder vid brott mot avtalsvillkoren.

 

3.  Allmänna villkor

3.1.1 Under en match ska man uppträda sakligt och utan att störa andra på ett oskäligt sätt. Det är absolut önskvärt och tillåtet att högt ge uttryck för sitt stöd till de spelande lagen.

3.1.2 All slags rasism eller rasistiskt beteende och diskriminering är förbjudet.

3.1.3 Allt slags nedsättande beteende som riktar sig mot spelare, lagens bakgrundspersoner, domare, funktionärer eller åskådare är förbjudet.

3.1.4 Fotbollsplanens säkerhetszon sträcker sig fyra meter från sidlinjen och tre till fem meter från mållinjen. Störande beteende och att åskådarna vistas i säkerhetszonen är förbjudet.
 

3.1.5 Åskådarna får inte rusa från läktaren mot spelplanen och inte heller beträda spelplanen under matchen.

3.1.6 Följande får inte innehas eller medföras under en fotbollsmatch eller i matchplatsens omedelbara närhet

a) rusmedel

b) skjutvapen eller patroner

c) explosiva ämnen eller sprängmedel

 d) eggvapen eller tillhyggen e) fyrverkeripjäser, facklor eller rökbloss

f) laserpekare eller motsvarande anordningar med kraftig ljusstyrka eller andra liknande föremål eller ämnen med vilka man kan hota en annans liv eller hälsa eller med vilka man kan orsaka fara för ordningen och säkerheten på matchplatsen

 g) politiska, rasistiska eller annars kränkande plakat eller banderoller.

3.1.7 Under en fotbollsmatch är det förbjudet att

 a) vara berusad på ett störande sätt

b) på annat sätt störa ordningen eller äventyra säkerheten.

3.1.8 Brott mot mot IPR rättigheter

a) Det är förbjudet att filma och sända matchen live.

b) Det är förbjudet att insamla data av matchhändelser elektroniskt eller på något annat sätt utan tillåtelse.

 

4. Skadestånd och straffåtgärder

4.1 Genom att bryta mot de allmänna villkoren förbinder sig personen att ersätta matcharrangören och den gästande klubben för de ekonomiska skador som han eller hon har orsakat upp till 5.000 euro.

4.1.1 Med ekonomiska skador avses bl.a. böter som matcharrangören eller den gästande klubben har tilldelats av fotbollens huvudorganisationer, kostnader för reparationer på matchstadion eller extra säkerhetskostnader som brottet har orsakat.  Även skador som har orsakats utomstående personer är skador som ska ersättas.

4.2 Ordningsvakterna har rätt att avlägsna en person från matchen och att ta upp personens lagstadgade uppgifter samt hindra personen från att ta sig in på stadionområdet

a) ifall personen bryter mot ovanstående villkor

b) ifall det utifrån personens tidigare uppträdande finns skäl att misstänka att denne kommer att störa ordningen och säkerheten där

 c) ifall det i personens ägo har påträffats föremål eller ämnen som nämns i punkt 3.1.6 a−g i samband med entrékontrollen.

4.2.1 Om avlägsnande av personen från platsen visar sig vara en otillräcklig åtgärd och störning eller fara inte kan undvikas på annat sätt har ordningsvakterna rätt att ta fast personen, om fasttagandet är nödvändigt för att avvärja allvarlig fara för övriga personer eller egendom. Den fasttagna personen ska utan dröjsmål överlämnas till polisen.

4.3 Matcharrangören är inte skyldig att i gengäld ersätta den person som har hindrats, avlägsnats eller tagits fast för dennes betalda biljett eller för säsongskortets pris.

 

Arrangören förbehåller sig rätten att göra ändringar. De senaste villkoren finns på Veikkausliigas hemsida www.veikkausliiga.com/veikkausliiga/ehdot