Kallelse till bolagsstämma IFK Mariehamn Ab

Aktieägarna i IFK Mariehamn Ab kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls den 9 april 2024 kl. 18.00 på Wiklöf Holding Arena.

Kallelse