Ordförande har ordet

Bästa fotbollsvänner

Tisdag 9 april 2024 kl 1800 är det bolagsstämma på Wiklöf Holding Arena och där behandlas de normala ärendena som bokslut, val av styrelse och revisorer. Dessutom kommer klubbens nya vd/sportchef Jimmy Wargh att redogöra för stategin framåt och direkt efter stämman berättar Daniel ”Daja” Sjölund om det sportsliga läget.

Hur gick det då ekonomiskt? Omsättningen för verksamhetsår 2022/2023 uppgick till ca 1.156 tusen euro vilket är en ökning jämfört med fjolårets 893 tusen euro. Ökningen beror främst på ökade TV-intäkter eftersom Veikkausligan har ingått ett nytt tv-avtal för 2023-2027 vilket gör att intäkterna från tv-sändningarna med god marginal överstiger intäkterna från våra hemmamatcher. Bolagets övriga intäkter upp­gick till 156 tusen euro och de totala intäkterna uppgickna därmed till 1.311 tusen euro. Rörelsens totala kostnader uppgick till 1.390 tusen euro varav merparten eller 933 tusen euro utgjordes av personalkostnader. Förlusten uppgick till 78 tusen euro jämfört med en förlust om 134 tusen euro föregående år. På plussidan kan vi notera att bolaget inte har några lån eller andra långfristiga skulder. De fullständiga bokslutshandlingarna finns tillgängliga på bolagets kansli på Wiklöf Holding Arena från och med tisdag 2 april eller kan laddas ner här https://www.ifkfotboll.ax/om-klubben (IFK Mariehamn Ab)

Att driva en fotbollsklubb på högsta nivå i Finland är som synes en stor utmaning. I det ekonomiska läge vi nu är – med minimala reserver - måste vi vara mycket noggranna i allt vi gör. Vi bygger alltså en trupp med något mindre budget än föregående år. Men på längre sikt kan vi självklart inte spara oss till framgång, varken ekonomiskt eller sportsligt. Ökade och nya intäkter är alltså det som på sikt stabiliserar vår ekonomi och bygger reserver.

En årligen återkommande punkt på bolagsstämman är val av styrelse. Styrelsen består idag av åtta personer och samtliga är beredda att fortsätta ett år till

  • Dan Mikkola, ordförande
  • Sverker Skogberg, viceordförande
  • Christer Björkman
  • Kaj Grüssner
  • Lasse Danielsson
  • Sofie Holmström
  • Kristian Kojola
  • Ebbe Delfs

Väl mött på bolagsstämman tisdag 9 april. Och förstås ännu viktigare, väl mött på Wiklöf Holding Arena på säsongens alla dramatiska, spännande och intressanta matcher.

Vi vill vara NÄRMARE, MERA och ÖPPNARE!

Dan Mikkola

Styrelseordförande

Telefon +358-50-5244123

dan.mikkola@godbyshipping.fi